Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

על תקנות הפרדת אש

תקנות הפרדת אש נועדו לעכב ולמנוע התפשטות אש לשאר חלקי המבנה. חברת גולמט בע"מ משווקת ומוכרת ללקוחותיה פתרונות מתקדמים עבור צרכי בניה שונים, הכוללים בין היתר עמידה בדרישות תקנות אש והפרדת אש. מדובר במוצרים איכותיים ותקניים המעניקים מענה מדויק לצרכים שונים, המסופקים עם ייעוץ וליווי מקצועי לכל אורך הליך הרכישה.

הגדרות בטיחות באש

בכדי להבין את דרישות תקני בטיחות באש יש תחילה להכיר את הגדרותיהם השונות בחוק, כדוגמת ההגדרות הבאות:

עמידות באש – מתייחס למשך הזמן שרכיב בבנין נדרש לעמוד בפני האש.

אלמנט עמיד באש – חלקים ורכיבים בבנין העומדים בדרישות עמידות באש בהתאם לתקן הישראלי.

קיר אש – מכונה גם הפרדת אש. זהו קיר הנבנה לשם יצירת הפרדה בין חלקים שונים של בניין או הפרדה ממבנים סמוכים, ובכך מסייע במניעת התפשטות אש.

תקנות הפרדת אש

על פי תקן ת”י 931 ותקן ת"י 755, תקנות הפרדת אש בלוקים משתנות בהתאם למידות ולשימוש במבנה, ומתייחסות לחלקים ספציפיים במבנה הנדרשים בהפרדה באמצעות קירות, תקרות ודלתות עמידות באש. בתור התחלה, הפרדת אש מתייחסת לקירות עמידים עם סיווג הפרדת אש בזמנים מוגדרים לכל הפחות, בעוד שהמיקום של הפרדת האש משתנה בין מאפייני ויעדי המבנה, כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות:

מדרגות ודרכי מוצא – בניינים רבי קומות נדרשים בהפרדת אש של 120 דקות, בעוד שחדרי מדרגות בבניינים לא גבוהים נדרשים בהפרשת אש של 60 דקות לפחות.

הפרדת קומות – ברבי קומות נדרשת הפרדת אש אנכית המפרידה מיתר הבניין את הקומות השונות, וכן הפרדה לפיר מעלית וחדרי השירותים הכוללים בין היתר לובי, חנייה, מחסנים וחדרי תשתיות, וזאת למשך 120 דקות.

במתחמי מסחר ותעשייה יש דרישה להפרדת אש בלוקים בין בתי העסק השונים.

לא רק בלוקים

יש לדעת כי הפרדת אש אפשרית לא רק בבלוקים אלא גם בעזרת לוחות גבס ייחודיים העומדים בדרישות התקן כדוגמת שאפט ליינר שהינו חסין אש למשך שעתיים ואף למעלה מכך. זאת לצד היותם מוצרים חזקים המתאימים גם לפירי מעליות וחדרי מדרגות.

הזמנת לוחות להפרדת אש

להזמנת לוחות להפרדת אש ולקבלת עוד מידע וייעוץ מקצועי בנושא, צרו קשר עם חברת גולמט בע"מ שבקיבוץ יקום בטלפון 09-9556151 או במיילinfo@golmat.co.il .

עוד כתבות

תפריט ראשי

הקבוצות שלנו:

צרו איתנו קשר