• קורטן

    לוחות מתכת בציפוי מיוחד הגורם להחלדה מהירה של החומר, ועם זאת החומר עצמו אינו “נאכל” ואינו מתכלה

  • רשת מסוע עם כבלים אקסטנד

    רשת נירוסטה, עם כבלים, בעוביים וצפיפויות שונות

  • רשתות אקספנדד

    .רשתות דקורטיביות לחיפוי ולהצללה בדגמים שונים ובמגוון אפשרויות חיבור

Loading...
Skip to content