Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Charcoal – תקרה אקוסטית מונחת שחורה Rockfon

תקרת צמר סלעים בתלייה מונחת בצבע שחור מדגם Charcoal ceiling של חברת רוקפון Rockfon
דנמרק. מתאימה לאולמות קולנוע וחללי אודיטוריום בהם נדרש החזר אור נמוך במיוחד.
לתקרה ערכים אקוסטיים גבוהים מאד
(αw= עד 1)
לתקרה שוליים מוקשחים צבועים שחור.
לתקרה תקנים ירוקים מחמירים בין לאומיים

מוצרים קשורים

Charcoal - תקרה אקוסטית מונחת שחורה Rockfon

תפריט ראשי

הקבוצות שלנו:

צרו איתנו קשר