Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לוחות לחסימת מעברי כבלים

שיטה לביצוע חסימת אש במעברי כבלים וצנרת למניעת התפשטות אש ועשן, על ידי לוחות
KBS COAT- או לחלופין ב KBS FOAMCOAT – העשויים מצמר סלעים דחוס המצופה משני צידיו על פי אופי היישום – פנימי / חיצוני ING

מתאים לחסימת מעברים מתחלק לשני צורות יישום עיקריות: KBS השימוש בלוחות
יישום פנימי – יישום באזורים סגורים או אטומים לפגעי הסביבה כגון
יישום חיצוני – יישום באזורים בהם החשיפה לתנאי הסביבה ולשחיקה כתוצאה מאקלים קיצוני כמו במקרה של יישום חיצוני העמידות הנדרשת מהחומר גדולה מזו שביישום פנימי

מוצרים קשורים

לוחות לחסימת מעברי כבלים

תפריט ראשי

הקבוצות שלנו:

צרו איתנו קשר