menu
close

לוחות לחסימת מעברי כבלים

לוח-לחסימות

תיאור כללי

שיטה לביצוע חסימת אש במעברי כבלים וצנרת למניעת התפשטות אש ועשן, על ידי לוחות
KBS COAT- – או לחלופין ב KBS FOAMCOAT – העשויים מצמר סלעים דחוס המצופה משני צידיו ב
על פי אופי היישום -פנימי / חיצוני ING

מתאים ל

לחסימת מעברים מתחלק לשני צורות יישום עיקריות: KBS השימוש בלוחות
יישום פנימי – יישום באזורים סגורים או אטומים לפגעי הסביבה כגון
יישום חיצוני – יישום באזורים בהם החשיפה לתנאי הסביבה ולשחיקה כתוצאה מאקלים קיצוני גבו
במקרה של יישום חיצוני העמידות הנדרשת מהחומר גדולה מזו שביישום פנימי

גודל המוצר

שימוש פנימי – דחיסות: 150 ק"ג /מ"ק, עובי: 50 מ"מ
שימוש חיצוני – דחיסות: 140 ק"ג /מ"ק, עובי: 50 מ"מ

תכונות המוצר

נוח לעבודה
חסין אש
DIN 4102 , BS 476 – תקנים אירופאים
FM, UL 479 – תקנים אמריקאים

נתונים

שימוש פנימי
בעובי KBS FOAMCOATING חסימת מעברים על ידי לוחות העשויים צמר סלעים ומצופים שכבת
מאפשרים הוספה וגריעה של כבלים KBS 1 מ"מ משני צידיהם. לוחות צמר הסלעים המצופים
במעבר חסום בצורה נוחה, על ידי חיתוך הלוח בסכין, השחלה או גריעה של הכבלים הדרושים
KBS והשלמת הפער שנוצר על ידי משחת
שימוש חיצוני
KBS COATING חסימת מעברים על ידי לוחות העשויים צמר סלעים ומצופים משני צידיהם שכבת
בעובי 1.6 מ"מ. לוחות צמר הסלעים המצופים מאפשרים הוספה וגריעה של כבלים במעבר חסום
בצורה נוחה, על ידי חיתוך הלוח בסכין, השחלה או גריעה של הכבלים הדרושים והשלמת הפער
KBS שנוצר על ידי משחת
אופן יישום
לפי מידות הפתח אך להותיר תוספת 3 מ"מ לאורך ולרוחב הלוח, על KBS- יש לחתוך את לוחות ה
מנת ליצור לחץ ברגע ההתקנה, כמו-כן יש לחתוך פתח בלוחות שיתאים למעבר הכבלים
על פי סוג השימוש) על כל שטחי המגע ) KBS COATING או לחלופין KBS FOAMCOAT יש למרוח
בין הלוח לפתח ובין הלוח לכבלים
KBS לאחר התקנת הלוחות יש לאטום את הפתחים שנותרו בתפזורת צמר סלעים וציפוי

תקן

DIN 4102 , BS 476 : תקנים אירופאים
FM, UL 479 : תקנים אמריקאים

מסמכים להורדה‎

מוצרים נוספים

צמר זכוכית חשוף

צמר זכוכית ואלומיניום

לוחות צמר זכוכית

הרשמו לניוזלטר שלנו


  מידע נוסף

  צרו קשר

  איזור תעשיה עמק חפר

  טלפון 09-9556151

  מייל info@golmat.co.il

  קטלוגים דיגיטליים

  קטלוג גולמט

  קטלוג רולמט

  קטלוג אקומט